Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz w Montrealu

Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz w Montrealu to największa polska biblioteka w Ameryce Północnej. Jej historia  sięga 1943 r., i jest ściśle związana z utworzeniem na Uniwersytecie McGill w Montrealu kanadyjskiej sekcji Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (Polish Institute of Arts and Sciences in America [PIAS].  Celem powstania oddziału, który później został przekształcony w Polski Instytut Naukowy w Kanadzie, była praca kulturalna oraz przybliżenie społeczeństwu kanadyjskiemu historii, sztuki oraz kultury polskiej.

Początkowo zbiory biblioteki stanowiła niewielka kolekcja książek udostępnianych członkom Instytutu. Z czasem, wraz z powiększaniem się księgozbioru, Biblioteka  rozszerzyła działalność, stając się niezależną polską biblioteką uniwersytecką i publiczną. Od roku 1984 nosi nazwę swojej założycielki, Wandy Stachiewicz.

Istnienie biblioteki opiera się w dużym stopniu na wolontariacie. Książnicę wspiera finansowo przede wszystkim kanadyjska Polonia. Subwencję, która w części pokrywa etat bibliotekarza, zapewnia także miasto Montreal.

Obecnie zbiory Biblioteki Polskiej liczą ponad 50 tys. pozycji, w tym ok 400 rycin. Na uwagę zasługuje kolekcja grafiki polskiej pochodząca z okresu międzywojennego. Do unikatowych publikacji należy także oryginalny tekst Konstytucji 3 Maja, wydanej po angielsku w 1791 r. w Londynie.

W 2013 r. Biblioteka otrzymała w darze zabytkowy dzwon z Polskiego Pawilonu Światowej Wystawy w Nowym Jorku w 1939 r.

Katalog Biblioteki jest włączony do komputerowego katalogu Uniwersytetu McGill. Tym samym książki akademickie ze zbiorów Biblioteki są dostępne w ramach systemu wypożyczeń międzybibliotecznych dla wszystkich zainteresowanych czytelników w Kanadzie.

W 2016 r. Biblioteka przeniosła się do nowej siedziby przy 4220 Rue Drolet. W 2017 r. czytelnia Biblioteki otrzymała imię wieloletnich dobroczyńców – Krystyny i Leszka Chełmińskich.


Opracowanie: Joanna Filimonow

Z podziękowaniem dla Stefana Władysiuka (na zdjęciach), wieloletniego bibliotekarza Biblioteki Polskiej im. Wandy Stachiewicz,  za udostępnienie zdjęć Biblioteki.

Źródła:

Czytaj także:

25 rocznica śmierci Wandy Stachiewicz [sbp.pl]