Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie to centralna biblioteka publiczna województwa małopolskiego, finansowana przez samorząd województwa. Jej siedziba mieści się w zabytkowym budynku dawnych koszar przy ulicy Rajskiej 1 w Krakowie.

Biblioteka na Rajskiej

Koszary na Rajskiej zostały wzniesione w latach 1860-1862 według projektu Feliksa Księżarskiego, wybitnego krakowskiego architekta, autora m.in. projektu budynku Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W chwili ukończenia budowy były największym (230 m długości) – po zamku królewskim na Wawelu – budynkiem w Krakowie.

Historia

Historia biblioteki sięga roku 1758, kiedy to Jacek Augustyn Łopacki przekazał miastu księgozbiór liczący ok. 200 tomów. W roku 1905 powstała Biblioteka Publiczna Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego. Na bazie tych zbiorów w 1920 roku Rada Miasta Krakowa postanowiła utworzyć Bibliotekę Publiczną im. Ernesta Bandrowskiego. W 1922 roku księgozbiór przyszłej biblioteki został zdeponowany w Muzeum Przemysłowym Krakowa. Po wojnie w 1945 roku Miejska Rada Narodowa przyjęła uchwałę o utworzeniu Publicznej Biblioteki Miasta Krakowa, a w 1949 roku została powołana Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

W 1955 roku w wyniku fuzji biblioteki miejskiej i wojewódzkiej powstała Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. Obie instytucje zostały rozdzielone w 1958 roku. W 1965 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna otrzymała status biblioteki naukowej. W 1975 roku po zmianach administracyjnych dochodzi do ponownego połączenia biblioteki miejskiej i wojewódzkiej. W 1990 roku, w konsekwencji postanowień „Ustawy o samorządzie terytorialnym”, nastąpił podział bibliotek publicznych na państwowe (wojewódzkie) i samorządowe (miejskie, gminne i miejsko-gminne). W 1993 roku zarządzeniem wojewody krakowskiego biblioteka przyjęła nazwę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i otrzymała nowy statut, a w 1996 przeniosła siedzibę z ulicy Brackiej na ulicę Rajską.

W 1999 roku biblioteka stała się instytucją samorządową.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Budynek główny

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory na miejscu i na zewnątrz, pośredniczy w wypożyczaniu międzybibliotecznym oraz wspiera merytorycznie sieć samorządowych bibliotek publicznych w Małopolsce.

Przestrzeń przy budynku głównym zaadaptowano na Ekogródek, gdzie obok rabat z warzywami i kwiatami  stoją leżaki i skrzynki pełne literackich nowości i klasyków.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Zbiory WBP w Krakowie obejmują około 500 tysięcy jednostek inwentarzowych i są dostępne w 16 tematycznych wypożyczalniach i czytelniach.

W zbiorach Biblioteki czytelnicy znajdą nie tylko książki i czasopisma, ale również filmy i muzykę na płytach analogowych, CD czy DVD, książkę „mówioną” i brajlowską, dokumenty życia społecznego, nuty, mapy, gry planszowe i komputerowe, a także dostęp do baz elektronicznych, z których można korzystać zarówno na miejscu, jak i on-line.

Dla użytkowników przygotowano do dyspozycji 600 miejsc do pracy oraz 88 stanowisk komputerowych.

W bibliotece można wypożyczyć czytniki ebooków oraz uzyskać dostęp do publikacji elektronicznych. Dostępne jest również profesjonalne oprogramowanie do tworzenia, edycji, obróbki muzyki i grafiki, tablety graficzne oraz pianino cyfrowe.

Arteteka

Od  stycznia 2013 r. w przestrzeniach Małopolskiego Ogrodu Sztuki (ul. Rajska 12) działa Arteka – najnowsza agenda WBP w Krakowie będąca w zamierzeniu przestrzenią twórczą, sprzyjającą wymianie myśli, wspólnym dyskusjom i polemikom. To tutaj odbywają się spotkania autorskie, turnieje gier planszowych, larpy i wiele innych wydarzeń z pogranicza literatury, nowych mediów i sztuki współczesnej.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie | Arteteka
Arteteka to nowoczesna przestrzeń, gdzie Użytkownicy mogą rozwijać swoje zainteresowania, tworzyć własne projekty, a także uzupełniać wiedzę w oparciu o różnorodne zbiory i specjalistyczne programy. W Artetece od lat odbywają się konwenty, takie jak Krakowski Festiwal Komiksu, Festiwal Grozy KFASON, Dawne Komputery i Gry, 24h Maratony Komiksowe.

Biblioteka cyfrowa

WBP w Krakowie, przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim województwa małopolskiego, prowadzi Małopolską Bibliotekę Cyfrową, której głównym celem jest prezentacja w Internecie bogatego i różnorodnego dziedzictwa kulturowego Małopolski.

>> Strona www

>> FB

>> Instagram

>> YouTube


Opracowanie: JF
Źródła:

[Dostęp 15.09.2021]

Foto:  Archiwum WBP w Krakowie