Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie Świat Bibliotek

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym Świat Bibliotek dostępnym pod adresem: www.swiatbibliotek.pl  (określanego dalej jako Serwis)

Informacje ogólne

Administratorem Serwisu jest Joanna Filimonow, zam. ul. Czerniakowska 127, 00-720 Warszawa.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszą Polityką prywatności można skontaktować się z Administratorem Serwisu wysyłając wiadomość na adres: kontakt@swiatbibliotek.pl 

Administrator Serwisu zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu (tj. osoby fizycznej lub prawnej  korzystającej z Serwisu i zwanej dalej Użytkownikiem) zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Administrator Serwisu nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które Użytkownik sam dobrowolnie poda (np. adres e-mail przy zapisaniu się do Newslettera) oraz dane dotyczące samej wizyty w Serwisie (informacje zawarte w plikach cookies), np. adres IP Użytkownika, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane dotyczące wizyty w Serwisie są zbierane automatycznie i przetwarzane wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników.

Bezpieczeństwo

Administrator Serwisu przywiązuje wagę do bezpieczeństwa przetwarzanych danych, m.in. w zakresie zachowania poufności danych osobowych.  Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wykaz powierzeń

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych (adres IP Użytkownika, adres e-mail Użytkownika) tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, oraz w celu korzystania z usług wsparcia IT, które wiążą się z możliwością uzyskania przez podmiot świadczący usługi dostępu do danych osobowych Użytkownika.

Cele, czynności i podstawy przetwarzania danych osobowych

Newsletter

Zapisując się do Newslettera, Użytkownik podaje swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do Newslettera. Dane przekazane Administratorowi Serwisu podczas zapisu do Newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Newslettera Użytkownikowi. Podstawa prawna przetwarzania – dobrowolna zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do Newslettera.

W każdej chwili Użytkownik może sprostować swoje dane zapisane w bazie Newslettera, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania Newslettera. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem Serwisu: kontakt@swiatbibliotek.pl

Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)

Kontaktując się z Administratorem Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej Użytkownik przekazuje swój adres e-mail jako adres Nadawcy wiadomości. Ponadto w  treści wiadomości Użytkownik może podać również inne dane osobowe. Dane osobowe Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli dobrowolna zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Administrator Serwisu nie może jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Użytkownik ma prawo domagać się usunięcia treści korespondencji, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Administratora Serwisu.

Pliki cookies

 Serwis wykorzystuje pliki cookies, które

 • są zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika Serwisu (komputera, telefonu, itd.)
 • nie powodują żadnych zmian w konfiguracji oprogramowania i sprzętu na którym są zapisywane oraz nie wpływają na jego działanie.

Podczas pierwszej wizyty w Serwisie, Użytkownikowi Serwisu wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na ich wykorzystywanie.

Informacje o tym jak usuwać, blokować i zarządzać plikami cookies znajdują się na stronach WWW producentów najpopularniejszych przeglądarek.

Więcej informacji o plikach cookies na stronie Wikipedii

Cele wykorzystywania plików cookies przez Serwis:

 • Analiza i statystyka (śledzenie i analizowanie statystyk Serwisu, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony itp.)
 • Logi serwera (Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji Użytkownika Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Cookies podmiotów trzecich

Serwis podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Serwis umożliwia korzystanie z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter.

W Serwisie osadzane są nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy Użytkownik odtwarza takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

W Serwisie używane są wtyczki udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram.

Wyświetlając stronę internetową w Serwisie, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów wymienionych wyżej serwisów społecznościowych, nawet jeśli Użytkownik nie posiada konta w danym serwisie społecznościowym lub pozostaje niezalogowany.

Jeśli Użytkownik użyje danej wtyczki, np. klikając w przycisk “Lubię to”, “Udostępnij” to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer administratora danego serwisu społecznościowego. Dodatkowo informacja o użyciu wtyczki zostanie odnotowana i opublikowana w danym serwisie społecznościowym i zostanie ujawniona użytkownikom danego serwisu społecznościowego.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania oraz wykorzystania przez administratorów wymienionych wyżej serwisów społecznościowych jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkownika zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

Pliki cookie dotyczące reklam Google

W ramach Serwisu stosowane są „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki cookies dotyczące reklam Google:

 • Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookies do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w witrynie lub w innych witrynach.
 • Pliki cookies do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie odwiedzin w witrynie i/lub innych witrynach internetowych.
 • Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.

 

Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę Użytkownik wyraził.