Biblioteka Instytutu Goethego w Warszawie

  28 sierpnia 1749 r. przyszedł na świat Johann Wolfgang von Goethe, najwybitniejszy przedstawiciel literatury niemieckiej, myśliciel, przyrodnik, uczony i mąż stanu. W 2019 r. obchodzimy 270. rocznicę jego urodzin i przy tej okazji zapraszamy do odwiedzin *dwóch bibliotek działających przy Instytucie Goethego (niem. Goethe-Institut) w Polsce, instytucji kulturalnej Republiki Federalnej Niemiec posiadającej swoje siedziby Czytaj dalej…

Biblioteka Instytutu Goethego w Krakowie

  Przy Instytucie Goethego (niem. Goethe-Institut), który jest instytucją kultury Republiki Federalnej Niemiec, mającą swoje placówki na całym świecie, funkcjonują biblioteki. W Polsce Instytut posiada dwie siedziby w *Warszawie (od 1990 r.) oraz w Krakowie (od 1991 r.). Podstawą utworzenia obu Instytutów była umowa między rządami Polski i Niemiec z 10 listopada 1989 roku. W Czytaj dalej…

Centralna Biblioteka Wojskowa

  Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego mieści się w Warszawie i jest główną książnicą Ministerstwa Obrony Narodowej. Biblioteka już od 100 lat gromadzi, zabezpiecza, udostępnia i promuje publicystyczny dorobek Wojska Polskiego oraz osób i instytucji działających na rzecz wojskowości, stanowiąc ważne centrum edukacji pro-obronnej, historycznej i patriotyczno-społecznej oraz niezastąpiony ośrodek informacji naukowej w Czytaj dalej…

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – Zagłębiowska Mediateka

  Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu jest największą i jedną z najstarszych instytucji kultury w mieście. Jej historia sięga 1927 r. kiedy została powołana uchwałą Rady Miejskiej.  Obecnie dysponuje siecią 21 placówek bibliotecznych. Główna siedziba – Zagłębiowska Mediateka mieści się przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu i stanowi nowoczesny ośrodek o regionalnym Czytaj dalej…

Okólnik – symbol wojennego losu warszawskich bibliotek

  1 sierpnia 2019 r. mija 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Warto z tej okazji przypomnieć o nieodwracalnych stratach jakie poniosły warszawskie biblioteki podczas II wojny światowej, w tym po upadku Powstania Warszawskiego, kiedy Niemcy w akcji odwetowej podpalili zbiory specjalne przechowywane w gmachu Biblioteki Ordynacji Krasińskich przy ul. Okólnik 9 – zwyczajowo określanej mianem Czytaj dalej…

Zbiory specjalne Biblioteki Narodowej w Pałacu Rzeczypospolitej

  Barokowy Pałac Krasińskich w Warszawie, zwany również Pałacem Rzeczypospolitej od 1961 r. stanowi siedzibę zbiorów specjalnych Biblioteki Narodowej. Wybudowany w latach 1677–1695 według projektu Tylmana z Gameren i na zlecenie Jana Dobrogosta Krasińskiego, wojewody płockiego i starosty warszawskiego, należał do najokazalszych pałaców magnackich w Warszawie. Odsprzedany Komisji Skarbu Koronnego przez biskupa kamienieckiego Adam Krasińskiego Czytaj dalej…

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu

Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu jest jedną z najstarszych bibliotek w powiecie cieszyńskim a jej historia sięga połowy lat 20-tych XX w., kiedy w miejskim Ratuszu swoją siedzibę miała Biblioteka Macierzy Szkolnej. Patronem Biblioteki jest Jan Wantuła, społecznik i bibliofil, który w 1949 roku podarował ustrońskiej książnicy 332 woluminy ze swej bogatej kolekcji, przechowywane do dzisiaj jako Czytaj dalej…

Primaaprilisowe żarty biblioteczne

  Prima aprilis to dzień żartów – obyczaj obchodzony pierwszego kwietnia w wielu krajach świata. Polega on na robieniu żartów i celowym wprowadzaniu innych w błąd. Pochodzenie zwyczaju nie jest dokładnie wyjaśnione. Prawdopodobnie jego korzenie sięgają starorzymskich praktyk. 1 kwietnia w wielu mediach a zwłaszcza społecznościowych pojawiają się różne nieprawdziwe informacje. Swoich czytelników zaskakują też Czytaj dalej…

Miejska Biblioteka Publiczna w Radlinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Radlinie powstała w 1948 roku. W obecnej siedzibie, przy ul. Orkana 5, gdzie mieści się główna siedziba biblioteki, działa od 1997 roku. W 2015 roku elewację biblioteki pokrył niezwykły mural stylizowany na regał z książkami. Na pomysł stworzenia kolorowej książkowej elewacji wpadli członkowie Stowarzyszenia “Młody Radlin”: Jędrzej Stelmaszek i Joanna Nowara, Czytaj dalej…

Biblioteka na poziomie w Lublinie

“Biblioteka na Poziomie” – pod taką nazwą funkcjonuje otwarta w czerwcu 2018 r. 40. filia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Nowa biblioteka mieści się w dzielnicy Szerokie przy ul. Sławin 20 w Lublinie. Jasne i przytulne wnętrze zostało zaprojektowane przez Grzegorza Kłodę z pracowni architektonicznej GK-Atelier i charakteryzuje się otwartością i przestronnością. Czytaj dalej…