Biblioteka w Areszcie Śledczym w Grójcu

Nic tak nie zabija czasu jak książka – to słowa włoskiego poety Cesare Pavese. A większość osób pozbawionych wolności ma dużo czasu do zagospodarowania.

Dlatego osadzeni w grójeckiej jednostce penitencjarnej chętnie korzystają z zasobów biblioteki przy Armii Krajowej 21.

Biblioteka jest ważnym elementem działań resocjalizacyjnych podejmowanych przez kadrę penitencjarną.

W każdej jednostce jest wychowawca, który nadzoruje pracę biblioteki, introligatora i więziennego radiowęzła.

Zawartość biblioteki w Areszcie w Grójcu jest bardzo podobna do miejskich bibliotek. Na półkach znajdziemy bogatą kolekcję powieści i książek historycznych oraz takich, które można zaliczyć do klasyki literatury polskiej i światowej.

Są też półki przeznaczone na książki popularnonaukowe, horrory, biografie oraz specjalistyczne, z których korzysta również kadra penitencjarna.

Największym zainteresowaniem wśród osób pozbawionych wolności przebywających w grójeckim areszcie cieszą się pozycje o tematyce sensacyjnej i … kryminały. Drugie miejsce zajmują powieści, na trzecim są książki o tematyce historycznej. Osadzeni sięgają również po pozycje z kręgu fantastyki, chętnie wypożyczają książki o tematyce sportowej i motoryzacyjnej, czasem przewijają się romanse. Najrzadziej wypożyczana jest poezja.

Księgozbiór biblioteki Aresztu jest bardzo pokaźny. Osadzeni mają do dyspozycji ponad pięć tys. woluminów. Każdego miesiąca osadzeni wypożyczają ponad 200 książek! Biorąc pod uwagę populację osadzonych w areszcie w Grójcu, to dobry wynik – statystycznie jedna książka na osobę w miesiącu. W całej populacji czytelników jest też grupa 30 osadzonych, moli książkowych, którzy regularnie korzystają z zasobów biblioteki.

Resocjalizacja w bibliotece

Biblioteka więzienna jest elementem oddziaływań kulturalno-oświatowych, wykorzystywanych w procesie resocjalizacji. Biblioteka przynosi wiele korzyści. Po pierwsze w więziennych bibliotekach zatrudnieni są skazani. W areszcie w Grójcu wykonują swoją pracę nieodpłatnie, jednak nie brakuje im zaangażowania w wypełnianiu swoich obowiązków. Dbają oni o stan księgozbioru, jego inwentaryzację, prowadzą kartotekę, dostarczają do oddziałów mieszkalnych zamówione przez czytelników książki, redagują i prezentują pod nadzorem wychowawcy penitencjarnego audycje do radiowęzła czy też czytają fragmenty popularnych książek. Praca skazanych w bibliotece jest więc ważnym aspektem resocjalizacji.

Kolejnym elementem ściśle związanym z działalnością biblioteki jest popularyzacja czytelnictwa. Jak wynika z obserwacji, część osadzonych zaczęła czytać książki dopiero podczas pobytu w izolacji, a zdecydowana większość czytelników potwierdza, że będąc w zakładzie karnym czytają więcej, niż na wolności.

Badania pokazują, że ludzie, którzy często czytają, są lepiej przygotowani do rozumienia innych, mają większą empatię i bogatszy sposób patrzenia na świat, widziany z różnych perspektyw. Mają lepszą wyobraźnię i umiejętność komunikowania się. Sięganie po ciekawe pozycje książkowe to nie tylko sposób na wypełnienie wolnego czasu. Odpowiedni dobór książek to także środek terapeutyczny uwalniający od napięć, minimalizujący niepożądane postawy. Czytanie zaspokaja zainteresowania emocjonalne i intelektualne, rozszerza wiedzę, stymuluje umysł, wzbogaca słownictwo, rozwija pozytywne cechy osobowości, ułatwia wyrażanie myśli i uczuć, kształtuje estetykę, uwrażliwia na piękno, sztukę, rozwija zainteresowania, a przez to przygotowuje osadzonych do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Współpraca z partnerami

Areszt Śledczy w Grójcu współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami, które wspierają działalność więziennej biblioteki i radiowęzła. W ostatnim czasie nasza biblioteka wzbogaciła się o ponad 1000 nowych pozycji książkowych, podarowanych przez Fundację Zaczytani.org.

Na półki trafiły książki wszystkich gatunków i wiele z nich już znalazły swoich czytelników. Niemal w każdej celi znajdują się pozyskane z Fundacji książki. Działalność tej organizacji to przede wszystkim promowanie czytelnictwa i edukacja społeczna, budowanie jakościowych relacji przy wykorzystaniu książek. Fundacja prowadzi m.in. Wielką Zbiórkę Książek i pomaga w otwieraniu bibliotek w oddziałach szpitalnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, hospicjach czy zakładach karnych. Serdecznie dziękujemy Fundacji Zaczytani.org za przekazanie pokaźnego zbioru książek, który wesprze działalność resocjalizacyjną w naszej jednostce.

Wszystkich zachęcamy do korzystania z bibliotek oraz rozwijania pasji czytania. Częściej sięgajmy po książkę, przeczytajmy choćby jedną pozycję więcej, niż w roku ubiegłym.

Bo „książka to okno na świat, to promień słońca, który rozświetla ciemne noce, to najlepszy doradca we wszystkich sprawach” – twierdzi Stanisław Lem.

Spotkajmy się przy książce!

Opracowanie i foto: ppor. Marek Pikulski / Areszt Śledczy w Grójcu