Biblioteka Akademicka PSW w Białej Podlaskiej

Historia Biblioteki Akademickiej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej sięga 2001 r. Kilka lat temu placówka została znacznie rozbudowana i obecnie zajmuje ok. 1200 m2 powierzchni.

Biblioteka posiada ponad 33 tys. jednostek inwentarzowych w tym: publikacje książkowe, broszury, kasety audio, kasety video i płyty CD, multimedia do nauki języków obcych.

Prenumerata czasopism obejmuje ponad 100 tytułów, w tym 10 tytułów obcojęzycznych.

W trzech strefach usługowych z wolnym dostępem do książek i czasopism, użytkownicy mają do dyspozycji nowoczesne stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, skanery i odtwarzacze CD.

Wyselekcjonowano strefy do nauki indywidualnej i grupowej.

Ponad to użytkownicy mają możliwość korzystania ze stref relaksu umiejscowionych na różnych poziomach Biblioteki.

Nowoczesnym rozwiązaniem jest strefa samoobsługowa z urządzeniem do samodzielnego wypożyczania, inteligentnym regałem umożliwiającym zdanie książki bez udziału bibliotekarza i skanerem z możliwością zapisania skanów na nośniku USB.

Biblioteka jest w pełni przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. Posiada zarówno udogodnienia architektoniczne jak i udogodnienia przy korzystaniu ze zbiorów:

  • selfcheck  – urządzenie do samodzielnych wypożyczeń,
  • inteligentny regał do samodzielnych zwrotów książek,
  • stanowiska komputerowe przystosowane dla niepełnosprawnych
  • BIGTrack, klawiatura IntelliKeys, Sip Puff Switch, HeadMouse

Z pełną ofertą placówki i udogodnieniami można zapoznać się na >>stronie Biblioteki


Opracowanie: JF

Zdjęcia: MG/Biblioteka Akademicka PSW w Białej Podlaskiej