Biblioteka Śląska

Biblioteka Śląska mieści się w Katowicach i jest najstarszą książnicą na Górnym Śląsku. Powołano ją do życia na przełomie 1922 i 1923 r. jako Bibliotekę Sejmu Śląskiego i od tej pory stała się jedną z najprężniejszych instytucji krzewiących kulturę w regionie. Lata trzydzieste zaowocowały przekształceniem jej w bibliotekę publiczną o profilu naukowym. Funkcję tę pełni po dziś dzień.

Bibliotek Śląska
Bibliotek Śląska, widok z lotu ptaka, fot. Dawid Kasza

Zbiory Biblioteki Śląskiej

Początkowo zbiory biblioteki ograniczały się jedynie do niewielkiego księgozbioru prawniczego. Z czasem zasoby książnicy rozrosły się i zupełnie zmieniły swój charakter. Dziś możemy znaleźć tu książki z każdej dziedziny wiedzy, najnowsze periodyki, ale również niezwykle ciekawy zbiór starodruków. Te ostatnie zgromadzone są w kolekcji zbiorów specjalnych, obok szczególnie cennych inkunabułów, rękopisów, materiałów ikonograficznych i kartograficznych.

Zbiory Biblioteki Śląskiej
fot. Joanna Rzepka

 W 1934 r. Biblioteka Śląska przeprowadziła się do wieloletniej siedziby przy ul. Francuskiej w Katowicach. Piękny gmach nie spełniał jednak potrzeb tak ogromnej książnicy. Potrzeby rosły, zwłaszcza od czasu, gdy w 1969 roku Biblioteka Śląska zaczęła otrzymywać tzw. egzemplarz obowiązkowy. Co więcej z każdym rokiem rosła liczba czytelników i to nie tylko studentów nowo otwieranych kierunków Uniwersytetu Śląskiego, ale i samych mieszkańców regionu. Brakowało miejsca na godne przechowywanie cennych zbiorów, nie istniały możliwości konserwacji szczególnie narażonych na zniszczenie wiekowych książek.

W 1952 r. biblioteka otrzymała nową nazwę Biblioteka Śląska i uznana została za bibliotekę naukową. Po połączeniu z Wojewódzką Biblioteką Publiczną, od 1 lipca 2000 r., pełni rolę biblioteki wojewódzkiej, zachowując dotychczasowy status naukowy.

Nowy gmach biblioteki

W czerwcu 1989 r. rozstrzygnięto konkurs na projekt nowego gmachu biblioteki, dwa lata później położono kamień węgielny pod fundamenty budynku, który został zaprojektowany przez grupę ARAR.

Uroczyste otwarcie nowego gmachu odbyło się 24 października 1998 r.

Nowy gmach Biblioteki Śląskiej
fot. Joanna Rzepka

Biblioteka Śląska gromadzi dokumenty z zakresu wszystkich dyscyplin naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk prawniczych, ekonomicznych, społecznych i humanistycznych oraz literaturę regionalną (Silesiaca), tj. piśmiennictwo dotyczące historycznego i współczesnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, z uwzględnieniem zmian administracyjnych obejmujących ten obszar.

Biblioteka posiada w swoich zbiorach ponad 2,6 mln woluminów, w tym:

  • dokumenty drukowane (książki, broszury, czasopisma i inne periodyki),
  • materiały rękopiśmienne (rękopisy, maszynopisy),
  • materiały kartograficzne (mapy, plany, atlasy),
  • materiały ikonograficzne (grafiki, fotografie, pocztówki, ekslibrisy),
  • dokumenty audiowizualne (płyty analogowe i kompaktowe oraz kasety magnetofonowe),
  • dokumenty życia społecznego (DŻS-y),
  • elektroniczne nośniki informacji (CD i DVD).
Biblioteka Śląska
fot. Ryszard Latusek

Do najważniejszych zadań Biblioteki Śląskiej należy:

  • gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i ochrona piśmiennictwa polskiego i obcego oraz innych dokumentów służących rozwojowi badań naukowych i potrzebom kształcenia,

Czytelnia czasopism

Czytelnia czasopism
fot. Joanna Rzepka

Mikroświat Biblioteki Śląskiej

W 2020 r. Biblioteka Śląska realizuje m.in. niezwykle ciekawy projekt Mikroświat Biblioteki Śląskiej 

Dawid Kasza, fotograf, uzbrojony w wiedzę o bibliotece, obiekty w skali H0 czyli 1:87 i aparat fotograficzny kreuje i utrwala biblioteczne mikroświaty.

Mikroświat Biblioteki Śląskiej
fot. Dawid Kasza
Mikroświat Biblioteki Śląskiej
fot. Dawid Kasza

 

Więcej zdjęć dostępnych jest na FB oraz Instagramie Biblioteki Śląskiej


Opracowanie Joanna Filimonow

Źródło:

Autorka bloga składa podziękowania pracownikom Biblioteki Śląskiej za udostępnienie zdjęć.

Fot. Joanna Rzepka, Ryszard Latusek, Dawid Kasza