Biblioteka Archidiecezji Wrocławskiej

Nowa Biblioteka Archidiecezji Wrocławskiej została zbudowana na Ostrowie Tumskim przy pl. Katedralnym 4 we Wrocławiu, w miejscu zniszczonego w czasie II wojny światowej XVIII-wiecznego alumnatu (internatu dla kleryków).

Biały kolor i specjalna technologia podkreślają nowoczesny charakter budynku. W zamyśle architektów nowy gmach nie ma udawać osiemnastowiecznego obiektu, chociaż detalami do niego nawiązuje.

Budowa gmachu trwała kilka lat i kosztowała 21 mln zł. Projekt odbudowy był realizowany m.in. ze środków unijnych, które zostały przekazane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W tle, biały budynek Biblioteki Archidiecezji Wrocławskiej nad Odrą. Z tyłu budynku do nabrzeża prowadzą schody. W przyszłości planuje się w tym miejscu utworzenie przystani dla statków, które kursują po Odrze.

Nowy budynek odwzorowuje detale architektoniczne historycznej budowli. Kształt, proporcje i detale na elewacji odtworzono na podstawie zachowanych materiałów ikonograficznych.

W gmachu o powierzchni ok. 4.5  tys. m2 znajdą się zbiory Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego oraz Biblioteki Kapitulnej, posiadającej ok. 220 tys. woluminów, tym kilkadziesiąt tysięcy starych druków i tysiąc inkunabułów.

Pod względem ilości starodruków będzie to druga, po Uniwersyteckiej, biblioteka na Dolnym Śląsku. W specjalnym magazynie, określanym mianem sarkofagu znajduje się ok 1300 inkunabułów i ponad 55 tys. starodruków. Najstarsze zbiory zostały zdigitalizowane.

W budynku stworzono warunki właściwe do przechowywania księgozbiorów – odpowiedni klimat, wilgotność, temperaturę, a także stosowne zabezpieczenia. Zainstalowano specjalny system gaszenia książek gazem w razie pożaru. W pomieszczeniach jest też klimatyzacja i wentylacja dla utrzymania stałej temperatury w miejscach przechowywania najstarszych dzieł.

Otwarcie Biblioteki Archidiecezjalnej, która będzie ogólnodostępna dla wszystkich zainteresowanych, zaplanowano na październik 2020 r. wraz z rozpoczęciem roku akademickiego. Większość zbiorów (ok. 450 tys. woluminów) już trafiło do nowej siedziby.  Znajdziemy w nich m.in. ilustrowane ręcznie Kroniki Świata, rękopisy z XII wieku, czy największy w Polsce – sięgający XVI wieku – zbiór ksiąg metrykalnych.

Wkrótce do biblioteki dotrze także najważniejsza, XIII-wieczna Księga Henrykowska, zawierająca pierwsze zdanie zapisane po polsku i wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2015 roku.

Wyjątkowe piwnice budynku, z zachowanymi ścianami z cegieł. To tutaj w Muzeum Księgi planuje się umieszczenie XIII-wiecznej Księgi Henrykowskiej

W nowym budynku oprócz magazynów, czytelni i wypożyczalni znajdą się też pracownie multimedialne, serwery komputerowe, sale konferencyjne oraz specjalistyczne pracownie zaprojektowane specjalnie do odnawiania i przechowywania historycznych ksiąg. Tysiące woluminów archidiecezji powstało jeszcze w średniowieczu. Sporo z nich, np. XIX-wieczne czasopisma, zostaną udostępnione w nowym gmachu po raz pierwszy.


Opracowanie: JF

Foto: ks. Rafał Kowalski

Źródła: