Zbiory specjalne Biblioteki Narodowej w Pałacu Rzeczypospolitej

 

Barokowy Pałac Krasińskich w Warszawie, zwany również Pałacem Rzeczypospolitej od 1961 r. stanowi siedzibę zbiorów specjalnych Biblioteki Narodowej. Wybudowany w latach 1677–1695 według projektu Tylmana z Gameren i na zlecenie Jana Dobrogosta Krasińskiego, wojewody płockiego i starosty warszawskiego, należał do najokazalszych pałaców magnackich w Warszawie.

Odsprzedany Komisji Skarbu Koronnego przez biskupa kamienieckiego Adam Krasińskiego w 1795 roku pełnił najważniejsze funkcje państwowe nosząc nazwę Pałacu Rzeczypospolitej. Zniszczony w czasie II wojny światowej i odbudowany po wojnie został w 1961 r. przekazany na siedzibę najcenniejszych zbiorów Biblioteki Narodowej, które ocalały z wojennej pożogi. W latach 2014-2016 przeszedł gruntowną rewitalizację.

Obecnie w Pałacu znajduje się Zakład Starych Druków i Zakład Rękopisów Biblioteki Narodowej a  czytelnicy* mogą korzystać z Czytelni Zbiorów Specjalnych, w tym m.in. z:

 • księgozbioru podręcznego Czytelni i księgozbiorów podręcznych Zakładu Rękopisów i Zakładu Starych Druków,
 • rękopisów i starych druków w postaci kopii (mikrofilmu, kopii cyfrowej),
 • rękopisów i starych druków w oryginale (w wypadku braku kopii),

Wśród zbiorów przechowywanych w Pałacu Rzeczypospolitej znajduje się m.in. księgozbiór Biblioteki Wilanowskiej

Stare druki w zbiorach Biblioteki Narodowej:

 • inkunabuły: ok. 1200 dzieł w ok. 1000 wol. Najliczniej reprezentowane są druki weneckie (ok. 250), ale prawie 65% całego zasobu należy typograficznie do niemieckiego obszaru językowego, a wśród nich najwięcej powstało w oficynach Strasburga, Norymbergi, Lipska, Bazylei, Kolonii i Augsburga.
 • druki XVI w. (9% zbiorów) ok. 13.000 poz. w ok. 10 tysiącach woluminów; prawie jedna trzecia z nich to polonika.
 • druki XVII w. (32% zbiorów) – ok. 50 000 poz. w ok. 34 000 wol., ponad jedna trzecia z nich to polonika.
 • druki XVIII w. (57% zbiorów) – ok. 90 000 poz., w ok. 100 000 wol., więcej niż połowa z nich to druki obce.
 • periodyki XVII-XVIII w. – ok. 7.000 wol.

Rękopisy w zbiorach Biblioteki Narodowej:

Zbiory rękopisów Biblioteki Narodowej liczą 22 508 jednostek rękopisów (32 792 woluminów) – stan na 31 grudnia 2017 r. – w tym:

 • średniowiecznych ok. 420,
 • z XVI-XVIII w. – ok. 4000,
 • z XIX- XX w. – ok. 15300 j.

(z wyjątkiem rękopisów znajdujących się w zbiorach muzycznych, kartograficznych i ikonograficznych, a także rękopisów współoprawnych ze starymi drukami).

O wybranych starodrukach oraz najcenniejszych rękopisach ze zbiorów specjalnych BN można przeczytać w albumie dostępnym online: Nad złoto droższe. skarby Biblioteki Narodowej (PDF)


Opracowanie i foto: Joanna Filimonow (CC BY-SA 3.0)

*Do korzystania z czytelni uprawnia imienna karta czytelnika wydawana w punkcie rejestracji czytelników w gmachu głównym Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się możliwość jednorazowego skorzystania z Czytelni Rękopisów i Starodruków po podpisaniu przez czytelnika deklaracji przestrzegania Regulaminu korzystania z Biblioteki Narodowej i okazaniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, w szczególności dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy (>>czytaj więcej)

Źródło: strona Biblioteki Narodowej [dostęp 17.04.2019 r.]

 

Komentarze