Biblioteka Instytutu Goethego w Krakowie

 

Przy Instytucie Goethego (niem. Goethe-Institut), który jest instytucją kultury Republiki Federalnej Niemiec, mającą swoje placówki na całym świecie, funkcjonują biblioteki. W Polsce Instytut posiada dwie siedziby w *Warszawie (od 1990 r.) oraz w Krakowie (od 1991 r.). Podstawą utworzenia obu Instytutów była umowa między rządami Polski i Niemiec z 10 listopada 1989 roku. W obu siedzibach działają biblioteki, które są dostępne dla wszystkich chętnych.

Biblioteka Instytutu Goethego w Krakowie

Biblioteka mieści się w siedzibie Instytutu w samym centrum starego Krakowa, na rogu ulicy Brackiej i Rynku Głównego. Książnica jest ogólnodostępna a korzystanie z materiałów bibliotecznych w czytelni jest bezpłatne. Do wypożyczania materiałów z biblioteki upoważnia karta czytelnika, którą otrzymuje się na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu z aktualnym adresem. Młodzież do lat 18 przedkłada pisemne poręczenie rodziców lub opiekunów.

foto: Ludwig/Goethe-Institut

Karta czytelnika wydawana jest na rok i umożliwia wypożyczanie materiałów na okres 3 tygodni.

Głównym celem działalności Biblioteki jest dostarczanie informacji o społeczeństwie, polityce i życiu kulturalnym w Niemczech. Biblioteka gromadzi zbiory z zakresu współczesnej literatury niemieckiej, literatury dla dzieci i młodzieży oraz materiały do nauki i nauczania języka niemieckiego.

W zbiorach biblioteki znajdują się:

 • niemiecka literatura współczesna
 • niemiecka sztuka współczesna
 • bieżące debaty i kierunki rozwoju w Niemczech (zwłaszcza w dziedzinie polityki, gospodarki, historii i aktualnych stosunków polsko-niemieckich)

Biblioteka posiada:

 • współczesną beletrystykę niemieckojęzyczną, również w polskich przekładach
 • literaturę dziecięcą i młodzieżową
 • wybór niemieckojęzycznej klasyki
 • kryminały
 • encyklopedie, leksykony, słowniki,
 • materiały do nauki języka niemieckiego, podręczniki i materiały dydaktyczne, materiały do samodzielnej nauki (proste teksty do czytania i słuchania, podręczniki i ćwiczenia gramatyczne, materiały przygotowujące do egzaminów i do nauki języka handlowo-biurowego)
 • niemieckie gazety, tygodniki i czasopisma
 • CD z nagraniami muzycznymi, niemieckie audiobooki i filmy

foto: Ludwig/Goethe-Institut

W Bibliotece udostępniane są bazy danych:

 • LexisNexis
 • Kritische Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur

W ramach „Współpracy Bibliotekarskiej“ Biblioteka prowadzi imprezy i projekty wraz z partnerskimi placówkami bibliotekarskimi z Polski Południowej (Goethe-Institut w Krakowie obejmuje swoim działaniem 6 województw na południu Polski: Podkarpackie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Dolnośląskie, Śląskie i Opolskie)

foto: Ludwig/Goethe-Institut

W wypożyczalni mediów elektronicznych, Onleihe, Biblioteka udostępnia bezpłatnie ponad 100 niemieckich filmów – zarówno klasykę jak i najnowsze produkcje – filmy fabularne, dokumenty, komedie i filmy dla dzieci.

foto: Ludwig/Goethe-Institut

Od jesieni 2016 r. w Bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książkowy. Podczas spotkań, które odbywają się raz w miesiącu, uczestnicy rozmawiają po polsku o wybranej książce niemieckiej dostępnej także w polskim przekładzie. Książki można wypożyczyć w bibliotece, a spotkania mają charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Więcej informacji na stronie internetowej Biblioteki

O warszawskiej bibliotece Instytutu czytaj >> Biblioteka Instytutu Goethego w Warszawie


Opracowanie: Joanna Filimonow
Zdjęcia: Ludwig/Goethe-Institut

Źródło: strona internetowa Goethe-Institut Polen [Dostęp 28.08.2019 r.]

Komentarze