Szkolenia, warsztaty, konferencje dla bibliotekarzy

[Aktualizacja: 02 kwietnia 2019 r.]

SZKOLENIA i WARSZTATY

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą szkoleń i warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Szczegółowych informacji udziela Joanna Filimonow, tel. 22 608 28 25, e-mail: redakcja.portal@SBP.pl


09-10 kwietnia 2019 r., Warszawa
Warsztaty “Katalogowanie z wykorzystaniem formatu MARC21” (brak miejsc)

Dwudniowe szkolenie adresowane jest do osób, które planują rozpoczęcie katalogowania w Formacie MARC21 lub od niedawna pracują w tym formacie i zamierzają doszkolić się w zakresie jego stosowania. Szkolenie NIE jest przeznaczone dla bibliotekarzy mających uprawnienia do wprowadzania danych do katalogu NUKAT.

>>więcej


12 kwietnia 2019 r., Warszawa
Warsztaty Tworzenie i edycja dokumentów w formacie PDF w repozytoriach i bibliotekach cyfrowych”

Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji i umiejętności praktycznych związanych z edycją i przetwarzaniem plików tekstowych w formacie PDF.

>>więcej


15 kwietnia 2019 r., Warszawa
Warsztaty “Praktyczne rozwiązania RODO – doświadczenia pierwszego roku funkcjonowania nowych regulacji”

Szkolenie ma na celu omówienie i dostarczenie uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie wdrożenia RODO w bibliotekach. Uwzględnione zostaną doświadczenia pierwszego roku po wprowadzeniu reformy systemu ochrony danych.

>>więcej


16 kwietnia 2019 r., Warszawa
Warsztaty “Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w bibliotece”

Uczestnicy warsztatów uzyskają odpowiedzi m.in. na pytania: Na czym w praktyce polega kontrola zarządcza?, Jakie czynności należy podejmować w związku z kontrolą zarządczą?, Jakie dokumenty i procedury należy wdrożyć w bibliotece?

>>więcej


20 maja 2019 r., Warszawa
Warsztaty “Biblioteczne możliwości wykorzystania nowych technologii do pracy z dziećmi”

Warsztaty mają na celu prezentację wybranych możliwości zastosowania nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych w instytucjach bibliotecznych, zwłaszcza w kontekście pracy z młodym użytkownikiem należącym do tzw. pokolenia Z (pokolenia internetowego) – osób urodzonych po 2000 r.

>>więcej


29-30 maja 2019 r., Warszawa
Warsztaty “Tworzenie i zarządzanie zasobami cyfrowymi w repozytoriach i bibliotekach cyfrowych”

Celem warsztatów jest podniesienie praktycznych i teoretycznych kompetencji związanych z projektowaniem kolekcji zasobów cyfrowych. Warsztaty skierowane są do bibliotekarzy, archiwistów, pracowników informacji, którzy zajmują się tworzeniem bibliotek cyfrowych i repozytoriów.

>>więcej


10-11 czerwca 2019 r., Warszawa
Warsztaty “Katalogowanie z wykorzystaniem formatu MARC21” (brak miejsc)

Dwudniowe szkolenie adresowane jest do osób, które planują rozpoczęcie katalogowania w Formacie MARC21 lub od niedawna pracują w tym formacie i zamierzają doszkolić się w zakresie jego stosowania. Szkolenie NIE jest przeznaczone dla bibliotekarzy mających uprawnienia do wprowadzania danych do katalogu NUKAT.

>>więcej


10 czerwca 2019 r., Warszawa
Warsztaty “Prezentacje, infografiki, ankiety, mapy myśli, strony internetowe, blogi – tworzenie i udostępnianie w sieci”

Celem warsztatów jest zaprezentowanie praktycznych możliwości wykorzystania narzędzi sieci drugiej generacji w ofercie informacyjnych i edukacyjnych usług bibliotek. W trakcie spotkania uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę odnoszącą się do zastosowania w placówkach bibliotecznych darmowych interaktywnych narzędzi, zwłaszcza w kontekście współpracy z użytkownikami w ramach tworzenia cyfrowych zasobów, ale także promocji działalności tych instytucji.

>>więcej


KONFERENCJE SBP


KONFERENCJE pod patronatem SBP 

 

Komentarze