Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu

Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu jest jedną z najstarszych bibliotek w powiecie cieszyńskim a jej historia sięga połowy lat 20-tych XX w., kiedy w miejskim Ratuszu swoją siedzibę miała Biblioteka Macierzy Szkolnej. Patronem Biblioteki jest Jan Wantuła, społecznik i bibliofil, który w 1949 roku podarował ustrońskiej książnicy 332 woluminy ze swej bogatej kolekcji, przechowywane do dzisiaj jako cenne pamiątki.

Wejście do biblioteki od strony Rynku, foto: MBP w Ustroniu

Biblioteka mieściła się w Ratuszu do końca 2002 r., zajmując niecałe 150 m2 powierzchni i borykając się przez lata z ciasnotą pomieszczeń. Dopiero na początku 2003 r. bibliotekę przeniesiono do obecnej siedziby, budynku z 1903 r., który wcześniej służył celom oświatowym i gdzie znajdowała się m.in. Filia Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Cieszynie. Dzięki przeprowadzce książnica zyskała przestrzeń zachowując centralne umiejscowienie i bliskość Ratusza.

W 2011 r. w ramach rewitalizacji gmachu Biblioteki,  który składa się z zabytkowego budynku tzw. starej szkoły i pawilonu dostawionego znacznie później na jego tyłach, powstał jeden z największych murali w Polsce. Mural pokrywa siedem ścian budynku i ma 500 m2 powierzchni. Nad jego wykonaniem pracowało przez kilka tygodni sześcioro artystów z całej Polski.

Foto: Jaga

Największą ścianę zdobi kopia wnętrz Biblioteki Trinity College w Dublinie, największej jednosalowej biblioteki w Europie o długości ponad 60 m i wysokości 12,20 m.

Foto: Jaga
Foto: Jaga

Na pozostałych ścianach znajdziemy wnętrza biblioteki w Edynburgu, z lokalnymi akcentami w postaci m.in. portretu Jana Wentuły, a także charakterystyczne miejsca dla Ustronia, jak Ratusz, zakład przyrodo-lecznicy czy szałas pod Czantorią.

Foto: Jaga
Foto: Jaga
Foto: Jaga
Foto: Jaga

Strona internetowa Biblioteki: http://biblioteka.ustron.pl


Oprac. JF,
Foto: Jaga oraz MBP w Ustroniu (także lead)