Powstało Stowarzyszenie Dyrektorek i Dyrektorów Bibliotek INICJATYWY

Stowarzyszenie Dyrektorek i Dyrektorów Bibliotek INICJATYWY to nowa bibliotekarska organizacja pozarządowa na mapie Polski. Powstała 1 grudnia 2022 r. na bazie członków Grupy InicjaTyWy założonej w ramach projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Główne cele nowej organizacji

Stowarzyszenie zamierza wspierać dyrektorki i dyrektorów oraz reprezentować interesy bibliotek. W tym celu planuje m.in. organizację szkoleń, webinariów, spotkań i corocznego forum dla kadry zarządzającej.

Członkowie Stowarzyszenia chcą mieć również wpływ na kierunek rozwoju polskich bibliotek.

Przewidują zatem:

  • wyrażanie zdania w pracach legislacyjnych,
  • komentowanie diagnoz,
  • dzielenie się wizjami dotyczącymi bibliotek,
  • opiniowanie kandydatów na stanowiska kierownicze,

Droga do utworzenia Stowarzyszenia była długa, ale najważniejsza myśl towarzyszyła nam od samego początku – być i wspierać dyrektorki i dyrektorów bibliotek. PotrzebujeMY wsparcia, dobrych praktyk, wskazówek – a kto udzieli ich lepiej niż doświadczeni praktycy? – podkreśla Agnieszka Borkiewicz, prezeska Stowarzyszenia INICJATYWY, na co dzień zarządzająca biblioteką w Jarocinie.

Kto może dołączyć?

Do Stowarzyszenia może dołączyć kadra zarządzająca bibliotek publicznych lub samorządowych instytucji kultury, w których strukturach znajduje się biblioteka publiczna, czyli:

  • dyrektorki i dyrektorzy,
  • ich zastępcy,
  • kierownicy.

Przeczytaj list zarządu oraz członkiń i członków Stowarzyszenia do dyrektorek i dyrektorów bibliotek (PDF):

By śledzić na bieżąco działalność Stowarzyszenia warto dołączyć do facebookowej grupy „Kieruj w dobrym stylu” oraz obserwować profil Stowarzyszenia Dyrektorów i Dyrektorek Bibliotek INICJATYWY na Facebooku.

Członkowie Stowarzyszenia Dyrektorów i Dyrektorek Bibliotek INICJATYWY


Źródło: mat. pras.