Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej

Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamiennej powstała późną jesienią roku 1947. Od 1996 roku nosi imię księdza profesora Włodzimierza Sedlaka a funkcję biblioteki powiatowej pełni od 1999 roku.

Ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak był darczyńcą znaczącego księgozbioru oraz zbiorów geologicznych i archeologicznych, które przechowywane są w Izbie Pamięci jego imienia w jednej z bibliotecznych filii. Kolekcja w 1/3 została przekazana za życia patrona, pozostałe 2/3 kolekcji zgodnie z wolą profesora trafiły do biblioteki po jego śmierci w 1993 roku. Obecnie w Izbie znajduje się 1641 woluminów książek.

W 2019 r. placówka przeszła generalny remont i zyskała nową, wyróżniającą się elewację. Inwestycja kosztowała ponad 1 mln zł i była możliwa dzięki dotacji na kwotę 900 tys. zł  w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Wykonano termomodernizację budynku, wymieniono wszystkie instalacje, piec, położono nowe tynki, wyremontowano łazienki. Powiększono czytelnię dla dorosłych, powstała też sala konferencyjna. W obiekcie zamontowano windę, dzięki czemu budynek został w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Modernizacja nie objęła niestety wyposażenia i w nowoczesnej placówce książki na razie stoją na liczących kilkadziesiąt lat metalowych regałach.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu i na zewnątrz a udostępnianie odbywa się poprzez zintegrowany system biblioteczny KOHA.

20 października 2017 roku Biblioteka obchodziła jubileusz 70-lecia działalności.

Na koniec 2019 roku biblioteka liczyła ponad 88 tys. zbiorów., w tym ponad 84 tys. książek i 4.5 tys. jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. Książnica ma ponad 3.5 tys. czytelników (korzystających z jej usług w 2019 r.) i zorganizowała w ubiegłym roku ponad 150 imprez. Przy placówce prężnie działa Dyskusyjny Klub Książki.

Biblioteka od lat stara się pozyskiwać fundusze z zewnątrz na inwestycje i inną działalność. W latach 2009-2015 brała udział w programie Fundacji Orange – Akademia Orange dla Bibliotek. W 2015 roku uczestniczyła w konkursie grantowym  „Tu mieszkam, tu zmieniam” Fundacji Banku Zachodniego WBK. Co roku otrzymuje także dotacje z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet I „Zakup Nowości Wydawniczych do bibliotek publicznych”. W 2019 pozyskała wspomnianą już dotację na kapitalny remont.

Nagrody i wyróżnienia

  • 2005 r. – tytuł Biblioteki Roku woj. Świętokrzyskiego w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
  • 2005, 2007, 2009, 2012 – dyplomy uznania za udział w kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom
  •  2017 – medal „Bibliotheca Magna Perennisque”, najwyższe wyróżnienie dla bibliotek nadawane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Poniżej zdjęcie przedstawiające bibliotekę przed remontem:


Opracowanie: J.Filimonow

Źródło, w tym foto: materiały PiMBP  im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej

Więcej o bibliotece, w tym o jej historii >> na stronie internetowej PiMBP w w Skarżysku-Kamiennej