Miejska Biblioteka im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu

W połowie lutego 2020 r. dla czytelników Łowicza i regionu została otwarta siedziba główna Miejskiej Biblioteki im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu.

Biblioteka, która przez wiele lat funkcjonowała w różnych punktach na mapie Łowicza, otrzymała dwukondygnacyjne pomieszczenia w wyremontowanym budynku w al. Sienkiewicza 62.

W nowej siedzibie znajdują się: czytelnia, wypożyczalnia dla dorosłych, filia dla dzieci.

Przestronne, jasne pomieszczenia zdobione interesującą grafiką są przyjazne czytelnikowi, który ma wolny dostęp do księgozbioru.

Ponadto w czytelni i filii dla dzieci znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

Biblioteka dysponuje salą konferencyjną, przestronnym holem, gdzie w przyszłości odbywać się będą spotkania, wystawy, zajęcia warsztatowe dla dzieci i dorosłych.

Księgozbiór biblioteki liczy obecnie blisko 50.000 woluminów, z którego w 2019 roku skorzystało 3245 czytelników.

Prace remontowo – modernizacyjne przeprowadzono z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (oś priorytetowa VI – Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu). Dzięki temu dofinasowaniu, poza pomieszczeniami dla biblioteki miejskiej, zrealizowano prace rewitalizacyjne budynku ratusza oraz zabytkowej baszty gen. Stanisława Klickiego. Beneficjentem i realizatorem prac jest Gmina Miasto Łowicz.


Tekst i foto: Miejska Biblioteka im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu