Kolekcja Cracoviana będzie dostępna online

Politechnika Krakowska udostępni w tym roku pełne teksty wybranych publikacji z Kolekcji Cracoviana. Będzie to możliwe dzięki dotacji ze środków budżetu państwa w ramach programu MEiN pod nazwą “Społeczna odpowiedzialność nauki” – moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych. Wartość projektu to blisko ćwierć miliona złotych, a w jego realizację zaangażowano wykwalifikowanych bibliotekarzy i pracowników Biblioteki Politechniki Krakowskiej.

Bibliotekarze spiszą kolekcję i upowszechnią informację o jej unikatowych zbiorach w bibliotecznych katalogach online. Tym samym  Cracoviana trafi do katalogów ogólnopolskich oraz światowego WordCat. Wybrane pozycje zostaną zdigitalizowane, a ich cyfrowe kopie udostępnione nieodpłatnie w Repozytorium Politechniki Krakowskiej.

Biblioteka udostępni zasoby w różnych formatach. Wykorzysta w tym celu standardy do:

  • interaktywnego przeglądania zasobów w formie obrazów,
  • pobierania oryginałów zdigitalizowanej treści w wysokiej rozdzielczości
  • pobierania treści w formie e-booków

Elektroniczne wersje książek zostaną opracowane i udostępnione przy jak najmniejszych barierach dla ich ponownego wykorzystania, w tym również dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Prace zakończą się jesienią br.

Kolekcja Cracoviana

Kolekcja należy do zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej i zawiera cenne pozycje dotyczące dziejów Krakowa.  Zakres tematyczny publikacji obejmuje m.in. politykę ekonomiczną i społeczną miasta oraz życie codzienne i zwyczaje mieszkańców w XIX  w. i pierwszej połowie XX wieku. Jak podkreślił Marek Górski, dyrektor Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Politechniczna kolekcja „Cracoviana” to bardzo wartościowy zbiór pod względem historycznym. Najstarszy dokument kolekcji pochodzi z roku 1745, a zasięg chronologiczny pozostałych obejmuje lata 1816-1945 . Cenne zbiory mogą stanowić warsztat badań historyczno-literackich, a upublicznienie informacji o nich, a także digitalizacja i udostępnienie wybranych pozycji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej otworzy niczym nieograniczony dostęp do nich dla odbiorców na całym świecie. Szerszy dostęp do kolekcji to szansa na popularyzację wiedzy o historii Krakowa i Małopolski.

Kolekcja Cracoviana to ok. 1400 woluminów, które zostały wydane w Krakowie przed 1945 r. oraz dotyczą samego miasta i jego najbliższej okolicy.

Opracowanie: JF

Grafika: Karta z oryginalnego projektu architektonicznego „Pomysł kościoła w Porębie Radlnej” autorstwa Jana S. Zubrzyckiego z 1903 r.

Źródło: Politechnika Krakowska [dostęp 9.01.2023 r.]