EtnoPolska 2023 | Nabór wniosków

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze (na poziomie lokalnym i regionalnym) w ramach programu dotacyjnego EtnoPolska 2023.

Grant dla bibliotek 2023

Uprawnione do składania wniosków są m.in. biblioteki, działające jako samorządowe instytucje kultury.

W programie można się starać o dofinansowanie działań w obszarze

  • edukacji regionalnej,
  • popularyzacji dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego).

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Budżet programu dotacyjnego to 10 mln zł.

Nabór potrwa do 16 stycznia 2023 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie >> Narodowego Centrum Kultury

Foto: NCK