Bibliotekarz Roku 2022 | Wystartował konkurs SBP

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłosiło start ogólnopolskiego konkursu Bibliotekarz Roku 2022.  To już XIII edycja plebiscytu, którego nadrzędem celem jest promocja zawodu bibliotekarza i prezentacja dokonań bibliotekarek i bibliotekarzy w roku poprzednim.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział pracownicy wszystkich typów bibliotek. Warunkiem niezbędnym jest zatrudnienie na stanowisku merytorycznym oraz co najmniej 3-letni staż pracy w bibliotece.

Co się liczy?

Znaczenie mają konkretne dokonania a nie zajmowane stanowisko. Ocenie podlegać będą przede wszystkim te działania, które w znaczący sposób usprawniły funkcjonowanie biblioteki lub przyczyniły się do jej lepszego postrzegania przez użytkowników. Charakter tych działań może być różny: od organizacyjnych, po badawcze, dydaktyczne czy popularyzatorskie.

Jak się zgłosić?

Można się zgłosić osobiście, trzeba wówczas pamiętać o rekomendacji innych osób/osoby lub organizacji. Można też zgłosić inną osobę, ale potrzebna będzie jej zgoda.  Zgłoszenie (na specjalnym formularzu wraz z oświadczeniem)  należy złożyć lub przesłać do zarządu właściwego okręgu SBP w terminie do 28 lutego 2023.

Kiedy i gdzie wyniki?

Konkurs Bibliotekarz Roku składa się z dwóch etapów. Najpierw zostaną wybrani Wojewódzcy Bibliotekarze Roku 2022, czyli laureaci poszczególnych okręgów SBP. Później będą głosować Kapituły, które wyłonią Ogólnopolskiego Bibliotekarza Roku 2022. Wyniki ogłosi Komisja Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP na portalu SBP najpóźniej 29 kwietnia 2023 r.

Czy są przewidziane nagrody?

Laureaci obu etapów otrzymują nagrody. Wręczenie nagród ma uroczysty charakter.


Źródło: portal SBP