Biblioteka Cyfrowa | Regionalia Ziemi Łódzkiej

Regionalia Ziemi Łódzkiej to łódzka biblioteka cyfrowa utworzona 1 grudnia 2008 roku przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.  Jej powstanie było możliwe m.in. dzięki dotacjom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Dofinansowanie umożliwiło m.in. zakup skanera wielkoformatowego wraz z oprogramowaniem dLibra do obsługi biblioteki cyfrowej.

Biblioteka cyfrowa Łodzi i okolic

Łódzka biblioteka cyfrowa działa pod adresem: https://bc.wbp.lodz.pl/ i udostępnia ponad 100 tysięcy obiektów – książek, czasopism, fotografii, rękopisów oraz map związanych z regionem – Łodzią i okolicami.

W połowie 2022 r. cyfrowa biblioteka odnotowała ponad 325 tys. użytkowników.

Pierwszym obiektem, który został zamieszczony w bibliotece cyfrowej była “Księga pamiątkowa 25-cio lecia pracy Pogotowia Ratunkowego w Łodzi” z 1927 roku. W publikacji zebrano najważniejsze informacje dotyczące działalności tej instytucji w latach 1899-1825.

Jedną z najstarszych książek opublikowanych w Regionaliach Ziemi Łódzkiej jest “Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym” Oskara Flatta z 1853 r.

Jak autor wyjaśnia zainteresowanie Łodzią i pobudki do powstania książki?

W przedmowie czytamy:

Nie mamy w całym kraju miasta, któreby tyle co Łódź zawdzięczało przemysłowi, miasta, któreby przez przemysł z zupełnego zapomnienia, z zupełnej nicości, podniosło się na ten stopień zamożności i rozwoju; miasta, w któremby wydatniej przejawiało się życie fabryczne – słowem , miasta więcej typowo fabrycznego. Łódź przoduje u nas całemu przemysłowi bawełnianemu i przez to na szczególną zasługuje uwagę (…)

Jakie inne ciekawe czasopisma znajdziemy w cyfrowej bibliotece Łodzi i okolic?

  • najstarsze łódzkie czasopismo  “Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger” z 1863 roku oraz jego kontynuację “Lodzer Zeitung“,
  • gazetę z przełomu XIX i XX wieku “Rozwój”,
  • tygodnik społeczno-literacki “Odgłosy” z lat 1958-1992,
  • “Dziennik Łódzki” – zdigitalizowany do roku 1990.

Niedawno Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi poinformowała o zakończeniu realizacji projektu “Digitalizacja czasopisma Lodzer Tageblatt i doposażenie pracowni digitalizacji WBP w Łodzi”, dofinansowanego ze środków MKiDN. W jego ramach zdigitalizowano i umieszczono w bibliotece cyfrowej 1177 numerów tego czasopisma.

„Lodzer Tageblatt” to drugi po „Lodzer Zeitung” niemiecki dziennik wydawany w Łodzi w latach 1881-1905. Zawiera wiadomości z życia politycznego i społecznego, felietony, dodatki powieściowe, wiersze, szarady, a zamieszczone w gazecie reklamy są istną kopalnią wiedzy o ówczesnym życiu w mieście i okolicach.

Lodzer Tageblat_1881_nr1

Rękopisy

W Regionaliach Ziemi Łódzkiej nie brakuje również rękopisów. Najstarsze pochodzą z XVI w.

Księga parafialna z 1592 r.
Księga parafialna z 1592 r.

Pocztówki i zdjęcia

Dzięki bibliotece i utworzonym kolekcjom można odbyć wirtualny spacer po dawnej Łodzi,

Polecam m.in kolekcje:

Regionalia Ziemi Łódzkiej Biblioteka Cyfrowa pocztówka z okresu okupacji
Pocztówka barwna ; 9,0 x 14,2 cm ; Nr kat. 306 ; Stawy Stefańskiego, [194-?]

Szczególnie godne uwagi są zdjęcia z Archiwum Ostlandbild współtworzonego przez A. Kissa i W. Rodego w latach 1939-1945 w Łodzi.

Starodruki po konserwacji

Miłośników starodruków odsyłam do kolekcji Nowe życie starych ksiąg – Starodruki po konserwacji. Znajdziemy tu fragmenty 14 starodruków poddanych konserwacji dzięki dotacji Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga działającej przy Citi Handlowy.

Nowe życie starych ksiąg - Starodruki po konserwacji w bibliotece cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej
Officium B. Mariae Virginis nuper reformatum, & Pij Quinti Pont. Max. iussu editum. Ad instar Breuiarij Romani sub Urbano VIII. Recogniti. Cum indulgentiis […] : [Cz. 3] 1644

Wydawnictwa dla dzieci i młodzieży z kolekcji Muzeum Książki Dziecięcej

W Bibliotece Cyfrowej – Regionalia Ziemi Łódzkiej nie brakuje innych ciekawych kolekcji oraz wystaw online. Bibliotekarzy powinna zainteresować kolekcja Wydawnictwa dla dzieci i młodzieży z kolekcji Muzeum Książki Dziecięcej

Wydawnictwa dla dzieci i młodzieży z kolekcji Muzeum Książki Dziecięcej, Przyjaciel dziatek : wierszyki dla dziatwy polskiej w Ameryce. 2, ~1919
Przyjaciel dziatek : wierszyki dla dziatwy polskiej w Ameryce. 2, ~1919

Region łódzki

Zainteresowanych historią regionu łódzkiego odsyłam do obejrzenia kolekcji Materiały Regionalne, w której zdigitalizowane dokumenty zostały ułożone według powiatów.

Wystawy cyfrowe

Warto również zaglądać do “Aktualności”, gdzie są prezentowane niezwykle ciekawe, tematyczne wystawy online, w tym wystawy okolicznościowe, przygotowywane przez bibliotekarki i bibliotekarzy z WBP w Łodzi.


Opracowanie: JF

Lead:  (194?) Pocztówka barwna ; 9,0 x 14,0 cm ; Nr kat. 285 ; Restauracja “Esplanada” przy ul. Piotrkowskiej, [194-?]