Biblioteka Instytutu Goethego w Warszawie

  28 sierpnia 1749 r. przyszedł na świat Johann Wolfgang von Goethe, najwybitniejszy przedstawiciel literatury niemieckiej, myśliciel, przyrodnik, uczony i mąż stanu. W 2019 r. obchodzimy 270. rocznicę jego urodzin i przy tej okazji zapraszamy do odwiedzin *dwóch bibliotek działających przy Instytucie Goethego (niem. Goethe-Institut) w Polsce, instytucji kulturalnej Republiki Federalnej Niemiec posiadającej swoje siedziby Czytaj dalej…

Biblioteka Instytutu Goethego w Krakowie

  Przy Instytucie Goethego (niem. Goethe-Institut), który jest instytucją kultury Republiki Federalnej Niemiec, mającą swoje placówki na całym świecie, funkcjonują biblioteki. W Polsce Instytut posiada dwie siedziby w *Warszawie (od 1990 r.) oraz w Krakowie (od 1991 r.). Podstawą utworzenia obu Instytutów była umowa między rządami Polski i Niemiec z 10 listopada 1989 roku. W Czytaj dalej…

Biblioteka OOdi w Helsinkach

  Biblioteka OOdi w Helsinkach (ang. The Helsinki Central Library Oodi, fin. Keskustakirjasto Oodi) jest biblioteką publiczną zbudowaną dla uczczenia rocznicy 100. lecia niepodległości Finlandii. Uroczyste otwarcie książnicy odbyło się w przeddzień Fińskiego Dnia Niepodległości – 5 grudnia 2018 r. i zgromadziło nie tylko tłumy Finów ale spotkało się także z ogromnym zainteresowaniem ze strony Czytaj dalej…

Centralna Biblioteka Wojskowa

  Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego mieści się w Warszawie i jest główną książnicą Ministerstwa Obrony Narodowej. Biblioteka już od 100 lat gromadzi, zabezpiecza, udostępnia i promuje publicystyczny dorobek Wojska Polskiego oraz osób i instytucji działających na rzecz wojskowości, stanowiąc ważne centrum edukacji pro-obronnej, historycznej i patriotyczno-społecznej oraz niezastąpiony ośrodek informacji naukowej w Czytaj dalej…

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – Zagłębiowska Mediateka

  Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu jest największą i jedną z najstarszych instytucji kultury w mieście. Jej historia sięga 1927 r. kiedy została powołana uchwałą Rady Miejskiej.  Obecnie dysponuje siecią 21 placówek bibliotecznych. Główna siedziba – Zagłębiowska Mediateka mieści się przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu i stanowi nowoczesny ośrodek o regionalnym Czytaj dalej…