2 mln zł na wsparcie Dyskusyjnych Klubów Książki

Dyskusyjne Kluby Książki to kluby działające przy bibliotekach publicznych. Są miejscem gdzie można wspólnie porozmawiać o książkach i literaturze. Spotkania i dyskusje odbywają się cyklicznie (nie rzadziej niż raz na dwa miesiące) i mają charakter nieformalny.

Działalność DKK jest wspierana od 2007 roku przez program dotacyjny Instytutu Książki.

Celem programu są:

  • promocja czytelnictwa,
  • ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych,
  • zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych,
  • inspirowanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie (m.in. poprzez włączanie klubowiczów w ogólnopolskie kampanie: Narodowe Czytanie, obchody literackich jubileuszy itp.),
  • popularyzacja idei DKK w środowiskach do tej pory niezaangażowanych w ruch.

Tegoroczna edycja programu została właśnie rozstrzygnięta i Instytut Książki podał wyniki naboru do programu.

“Dyskusyjne Kluby Książki 2023”

W 2023 roku do 18 bibliotek wojewódzkich trafi w sumie 2 mln złotych na wsparcie działań DKK w kilkuset polskich miejscowościach.

Najwyżej został oceniony wniosek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, która otrzyma ponad 212 tys. zł dotacji.

Wysokie oceny otrzymały także wnioski:

  • WBP w Opolu (ponad 66 tys. zł dotacji),
  • Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (prawie 110 tys. zł),
  • Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu (ponad 157 tys. zł).
  • WBP w Olsztynie (ponad 150 tys. zł)
  • WiMBP w Zielonej Górze (blisko 102 tys. zł)

Ile Dyskusyjnych Klubów Książki działa w Polsce?

Na koniec roku 2022 r.  działało w Polsce 1841 klubów, czyli o 34 więcej niż w roku wcześniejszym. Z tego 1216 klubów było przeznaczonych dla dorosłych, a 625 dla dzieci i młodzieży.  Prawie 60 % wszystkich klubów funkcjonuje w gminach wiejskich (596) i miejsko-wiejskich (482). Pozostała liczba 763 klubów działa w miastach.

W 2022 roku na potrzeby DKK zakupiono w sumie 19 906 woluminów.


Źródło: Instytut Książki